หน้าไม้ใจเย็นยิ่ง http://deviascope.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=07-12-2006&group=19&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=07-12-2006&group=19&gblog=3 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 3 จากลาแผ่นดินไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=07-12-2006&group=19&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=07-12-2006&group=19&gblog=3 Thu, 07 Dec 2006 11:27:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=05-12-2006&group=19&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=05-12-2006&group=19&gblog=2 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 2 ก่อนจะถอนสมอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=05-12-2006&group=19&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=05-12-2006&group=19&gblog=2 Tue, 05 Dec 2006 23:52:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=05-12-2006&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=05-12-2006&group=19&gblog=1 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 1 ปฐมบทแห่งนายท้ายเรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=05-12-2006&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=05-12-2006&group=19&gblog=1 Tue, 05 Dec 2006 12:32:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=06-10-2006&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=06-10-2006&group=18&gblog=3 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาค สาม(ตอนจบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=06-10-2006&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=06-10-2006&group=18&gblog=3 Fri, 06 Oct 2006 12:24:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=25-09-2006&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=25-09-2006&group=18&gblog=2 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[ผีทะเลภาคสอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=25-09-2006&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=25-09-2006&group=18&gblog=2 Mon, 25 Sep 2006 20:35:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=17-09-2006&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=17-09-2006&group=18&gblog=1 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[ผีทะเล ตอนที่หนึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=17-09-2006&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=17-09-2006&group=18&gblog=1 Sun, 17 Sep 2006 13:01:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=10-09-2006&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=10-09-2006&group=17&gblog=1 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[อะมาดูกาน ได้แร้วจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=10-09-2006&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=10-09-2006&group=17&gblog=1 Sun, 10 Sep 2006 2:21:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=20-08-2006&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=20-08-2006&group=16&gblog=1 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[ถามมาตอบไป เพื่อจะตักตวงได้ จ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=20-08-2006&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=20-08-2006&group=16&gblog=1 Sun, 20 Aug 2006 13:06:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=20-08-2006&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=20-08-2006&group=15&gblog=1 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเจอ มาอะนะ Sexy ดี เอาเอามาให้ดู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=20-08-2006&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=20-08-2006&group=15&gblog=1 Sun, 20 Aug 2006 12:51:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=06-08-2006&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=06-08-2006&group=14&gblog=3 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาษาอังกฤษ ฉบับ ฮาเรือแตก (ตอนแรก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=06-08-2006&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=06-08-2006&group=14&gblog=3 Sun, 06 Aug 2006 17:24:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=08-08-2006&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=08-08-2006&group=14&gblog=2 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาษาอังกฤษ ฉบับ ฮาเรือแตก (ตอนต่อมา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=08-08-2006&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=08-08-2006&group=14&gblog=2 Tue, 08 Aug 2006 15:41:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=13-08-2006&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=13-08-2006&group=14&gblog=1 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาษาอังกฤษ ฉบับ ฮาเรือแตก (ตอน จุดจบของไอ้น้อย)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=13-08-2006&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=13-08-2006&group=14&gblog=1 Sun, 13 Aug 2006 18:38:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=03-08-2006&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=03-08-2006&group=13&gblog=2 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้เวลาพักยก แล้วมาคุยกันดีกว่านะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=03-08-2006&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=03-08-2006&group=13&gblog=2 Thu, 03 Aug 2006 15:40:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=04-08-2006&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=04-08-2006&group=13&gblog=1 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่อง จูบนั้น มันสำคัญ ไฉน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=04-08-2006&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=04-08-2006&group=13&gblog=1 Fri, 04 Aug 2006 2:09:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=03-08-2006&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=03-08-2006&group=12&gblog=1 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[สู่เส้นทางนักเดินเรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=03-08-2006&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=03-08-2006&group=12&gblog=1 Thu, 03 Aug 2006 2:47:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=03-08-2006&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=03-08-2006&group=11&gblog=1 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[สู่เส้นทางลูกเรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=03-08-2006&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=03-08-2006&group=11&gblog=1 Thu, 03 Aug 2006 1:28:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=02-08-2006&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=02-08-2006&group=10&gblog=1 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน จูเนียอ๊อฟฟิชเซอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=02-08-2006&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=02-08-2006&group=10&gblog=1 Wed, 02 Aug 2006 23:25:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=02-08-2006&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=02-08-2006&group=9&gblog=1 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[Top 4 สี่ผู้ยิ่งใหญ่ประจำเรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=02-08-2006&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=02-08-2006&group=9&gblog=1 Wed, 02 Aug 2006 23:09:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=02-08-2006&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=02-08-2006&group=8&gblog=1 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[รำลึกอดีต ตอนจบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=02-08-2006&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=02-08-2006&group=8&gblog=1 Wed, 02 Aug 2006 2:09:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=01-08-2006&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=01-08-2006&group=7&gblog=1 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[รำลึกอดีต ตอนต่อมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=01-08-2006&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=01-08-2006&group=7&gblog=1 Tue, 01 Aug 2006 2:05:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=01-08-2006&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=01-08-2006&group=6&gblog=1 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[รำลึกอดีต ตอนแรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=01-08-2006&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=01-08-2006&group=6&gblog=1 Tue, 01 Aug 2006 12:59:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=29-07-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=29-07-2006&group=5&gblog=1 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[เทพฮาเดส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=29-07-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=29-07-2006&group=5&gblog=1 Sat, 29 Jul 2006 18:06:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=02-08-2006&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=02-08-2006&group=4&gblog=3 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[เทพีอาเทน่า Athena]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=02-08-2006&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=02-08-2006&group=4&gblog=3 Wed, 02 Aug 2006 10:55:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=28-07-2006&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=28-07-2006&group=4&gblog=2 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานเทพ โปเซดอน ( Poseidon ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=28-07-2006&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=28-07-2006&group=4&gblog=2 Fri, 28 Jul 2006 21:49:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=28-07-2006&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=28-07-2006&group=4&gblog=1 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[กำเนิดตำนาน เทพนิยายกรีก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=28-07-2006&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=28-07-2006&group=4&gblog=1 Fri, 28 Jul 2006 21:39:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=28-07-2006&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=28-07-2006&group=3&gblog=1 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[อาซิมัส อะรัยกัน นักหนา (ฉบับหน้าไม้จายเย็นยิ่ง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=28-07-2006&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=28-07-2006&group=3&gblog=1 Fri, 28 Jul 2006 19:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=25-07-2006&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=25-07-2006&group=2&gblog=1 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[มอส รหัสปราบเซียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=25-07-2006&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=25-07-2006&group=2&gblog=1 Tue, 25 Jul 2006 17:53:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=24-07-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=24-07-2006&group=1&gblog=5 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[มาคุยก๊านนนนนนน นะนะนะ ขอร้องหละ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=24-07-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=24-07-2006&group=1&gblog=5 Mon, 24 Jul 2006 21:16:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=24-07-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=24-07-2006&group=1&gblog=4 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[การเดินเรือดาราศาสตร์สมัยใหม่(ฉบับย่อ ตอนสุดท้าย)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=24-07-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=24-07-2006&group=1&gblog=4 Mon, 24 Jul 2006 17:55:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=24-07-2006&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=24-07-2006&group=1&gblog=3 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[การหาลองจิจูดในทะเล (ฉบับย่อ ตอนสาม)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=24-07-2006&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=24-07-2006&group=1&gblog=3 Mon, 24 Jul 2006 2:20:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=24-07-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=24-07-2006&group=1&gblog=2 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[การพัฒนาเครื่องมือเดินเรือดาราศาสตร์รุ่นต่อมา(ฉบับย่อตอนสอง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=24-07-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=24-07-2006&group=1&gblog=2 Mon, 24 Jul 2006 20:17:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=24-07-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=24-07-2006&group=1&gblog=1 http://deviascope.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินเรือดาราศาสตร์ ฉบับย่อ ตอนที่หนึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=24-07-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=deviascope&month=24-07-2006&group=1&gblog=1 Mon, 24 Jul 2006 17:54:00 +0700